Lugupeetud energeetikaveteranid.

 

Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Elektroenergeetika Selts ja Elektrilevi on käivitanud Eesti elektrivõrkude ajaloo uurimistööde konkursi, mille juhendi leiate manuses. Kutsume teid üles selles aktiivselt osalema.

 

          Edu soovides

            Juhatuse nimel Rein Talumaa

 

      Lisatud on Kalle Kilk'i ettekanne.