Juhatuse kontaktid

Juhatuse esimees:  Rein Talumaa      5010304     talumaarein@gmail.com

Liikmed: Rein Sillamets               5167241    reinsillamets@gmail.com

              Ants Hinno                     5028385    ahinno@gmail.com

              Rein Tivas                     5176125     rein.tivas@gmail.com

              Lembit Berkis                5074061     lembit.berkis@gmail.com